Generalforsamling 9. juni 2022

Det avholdes ordinær generalforsamling på Fagereng skole, torsdag 9. juni kl. 18.00. Alle andelseiere har fått innkalling i postkassen.


Styret håper du leser gjennom innkallingen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på årets generalforsamling. Merk at det kun er saker som står på sakslisten som kan behandles i møtet.


Saksliste

 1. Konstituering
  • Status fremmøtte
  • Valg av møteleder
  • Valg av protokollfører
  • Valg av protokollunderskriver
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
 2. Årsregnskap og årsmelding
 3. Godtgjørelse til styret
 4. Valg
  • Flertallskrav
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av styreleder
  • Valg av varamedlemmer
  • Valg av valgkomité
 5. Endring av vedtektenes punkt 5-1, avsnitt 2, og 5-2, avsnitt 3.
 6. Individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld

Ofte stilte spørsmål


Trenger du skyss eller bistand?

Trenger du skyss eller bistand for å komme deg til møtet? Ta gjerne kontakt med en av oss i styret.

Vel møtt!