Varsel om generalforsamling 2024

Generalforsamling i borettslaget avholdes torsdag 30. mai 2024 kl. 18.00 på Fagereng skole. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 5. mai.