Varsel om husleieøking fra 1. november

I lys av de siste renteendringene så ser vi oss dessverre nødt til å øke husleien fra 1. november 2023.

Økningen vil justeres på faktura som har forfall 20. november. Hva dette vil utgjøre for hver enkelt vil vi ikke kunne si før tidlig i uke 40. Dette på grunn av at borettslaget har 3 måneders Nibor rente, som blir fastsatt en av de første dagene i oktober.

Styret er pliktet til å varsle om husleieøkning senest 1 måned før økningen trer i kraft, jf. vedtektenes § 7-1.

Skulle det bli renteøkning igjen i desember, som også får betydning for borettslaget de 3 første månedene i 2024, så vil vi måtte øke husleien igjen fra 1. januar 2024. Ytterligere varsel om dette blir ikke gitt, da det vil være den generelle rentesituasjonen som avgjør om det blir en ny justering.

Hold oversikt på Min side

Dersom du ønsker å se dine totale månedlige felleskostnader, så kan du enkelt finne dette på «Min side» på nettsiden til forretningsfører Bonord. Ta kontakt med Bonord på e-post post@bonord.no, dersom du trenger hjelp med å registrere deg som bruker på «Min side».

Ved ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med styret på telefon eller e-post.