Varsel om generalforsamling 2024

Generalforsamling i borettslaget avholdes torsdag 30. mai 2024 kl. 18.00 på Fagereng skole. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 5. mai.

Du kan sende forslag til saker på flere måter:

Alle forslag må være undertegnet med navn og leilighetsnummer. Husk fristen som er innen 5. mai.

Formell innkalling og sakspapirer sendes ut senere.

Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. På ordinær generalforsamling behandles blant annet årsregnskap og årsberetning. I tillegg behandles saker som styret finner nødvendig eller som andelseierne har sendt inn.

Her kan du lese mer om det å bo i et borettslag
.