Faktura

Faktura håndteres av forretningsfører for borettslaget, Bonord.

Faktura kan sendes som EHF (elektronisk handelsformat), per e-post eller post:

 1. EHF-faktura (elektronisk) sendes til organisasjonsnummer 982793378.
  Den foretrukne forsendelsesmetoden er EHF 3.0.

 2. Faktura kan sendes på e-post til: 847890622-NO@cogidocs.net. Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer. Maks 10 filer per e-post, 10 MB per fil og maks 100 MB per e-post. Hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer).

 3. Postadresse til fakturamottaket:
  Alaskasvingen borettslag
  Postboks 2717
  7439 Trondheim