Dugnad mandag 22. mai

Det blir vårdugnad i borettslaget, mandag 22. mai fra kl. 18.00. Vi møtes på platten på plenen for fordeling av oppgaver.

Varsel om generalforsamling 2023

Generalforsamling i borettslaget avholdes torsdag 8. juni kl. 18.00 på Fagereng skole. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 21. mai 2023.

Batteribeholder i utebod

Batteri kan være svært brannfarlige og skal derfor ikke kastes sammen med restavfallet. I skuret nærmest nedkastet for restavfall, er det satt opp en beholder for å kaste småbatterier.