Styret

Borettslaget ledes av et styre, som blir valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ.

Styret består av fem medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene inviteres til å delta på alle styremøtene, men har ikke stemmerett hvis styret er fulltallig.

Faste medlemmer:

  • Odd-Eirik Døsvik, styreleder, 11D, mobil 920 99 900
  • Bo Tindholm, nestleder, 11C, mobil 942 37 708
  • Eva Johnsen, sekretær, 9H, mobil 950 86 075
  • Per Arne Pettersen, 5C, mobil 915 93 893
  • Johnny Andreassen, 7E, mobil 994 22 065

Varamedlemmer:

  • Heidi Anita Salo, 7B
  • May-Liss Hestnes, 3C

Kontakt styret på e-post:

Styret: post@alaskasvingen.no
Styreleder: styreleder@alaskasvingen.no