Valgkomiteen

Borettslaget skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utnevner selv leder.

Valgkomiteens oppgave er å finne og nominere kandidater til alle verv i borettslagets styre, samt til valgkomiteen selv.

Valgkomiteen skal jobbe uavhengig av styret og representere alle beboere/andelshavere i borettslaget. Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomiteen som ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 25. november 2021.

Medlemmer

Valgkomiteen består av:

  1. Eirik Strand Bakke, 5B
  2. Mary Brochmann, 7D