Dokumentasjon på kostnad for internett

Mange får dekket kostnaden for internett av arbeidsgiver. Hvis du trenger dokumentasjon på utgiften, så kan du be om å få tilsendt det på e-post fra Telenor.

Send e-post til 81555520@telenor.com med følgende informasjon:

  • Fullstendig navn på beboer
  • Fødselsdato (kun fødselsdato, ikke personnummer)
  • E-postadresse og mobilnummer
  • Adresse med leilighetsnummer


Her kan lese mer om TV og internett i borettslaget.