Batteribeholder i utebod

Batteri kan være svært brannfarlige og skal derfor ikke kastes sammen med restavfallet. I skuret nærmest nedkastet for restavfall, er det satt opp en beholder for å kaste småbatterier.

De brukte batteriene blir levert inn for gjenvinning når boksen er full.

Teip batteripol

Sett en liten teipbit på hver batteripol før du putter de brukte batteriene oppi boksen. Hvis det er flate batterier teiper du rundt hvert batteri. Brukte batterier kan inneholde rester av energi, og slik unngår du at polene gnisser mot hverandre og kan utvikle seg til brann. Helt vanlig teip fungerer fint.

Sortering av avfall

Her kan du lese mer om sortering av avfall i borettslaget.