Avfall

Nedkast for avfallsposer er ved siden av skuret på baksiden av blokka.

Avfall sorteres i ulike poser etter type:

  1. Restavfall: vrengt handlepose/nøytral pose
  2. Plast: pose med lilla prikker
  3. Matavfall: pose med grønne prikker
  4. Papir og drikkekartong: pose med blå prikker

Hvis du er i tvil om hvordan du skal sortere, se Remix sin sorteringsguide.

Du finner ruller med Remix sine avfallsposer i fellesbod i kjelleren.

Papp og kartong

Det er egen avfallsdunk for papp og kartong, i det ene skuret på baksiden av blokka. Husk å presse sammen esker for å ikke fylle opp kontaineren med luft. Ikke kast isopor, plast eller annet avfall her.

Glass og metall

Glass- og metallemballasje kastes i egen kontainer som du finner ved gjesteparkeringen. Glass og metall kastes direkte i kontaineren. Plastposer og annen emballasje skal ikke kastes her.

Batteri

Brukte småbatteri kastes i egen beholder som du finner i skuret på baksiden av blokka. Du finner beholderen i skuret nærmest søppelnedkastet. Batteri kan være svært brannfarlige og er skal ikke kastes sammen med restavfallet. Her kan du lese mer om hvordan du håndterer brukte batterier.

Lyspærer

Brukte lyspærer og lysrør kastes i sykkelboden i kjelleren. Boden er merket «Sykkelbod 1».

Hageavfall

På baksiden av blokken, opp mot stien gjennom skogen, finnes det et avfallspunkt for blomster, jord, løv og annet hageavfall. Plastkrukker eller annet søppel skal ikke kastes her.

Avfallskort Remiks

Hvis du har avfall du ikke får sortert i posene, kan du bruke avfallskortet på Remix. Med avfallskort fra Remix kan du levere inntil 6 leveringer av avgiftsbelagt avfall (vanligvis restavfall og trevirke). Et klipp tilsvarer det avfallet du får i en vanlig personbil. Avfallskortet fylles opp automatisk rundt 1. februar hvert år. Om du har klipp igjen som du ønsker å bruke må disse brukes opp innen 31. januar.

Kast riktig

Sorter og kast søppel riktig, så slipper borettslaget unødvendige gebyrer.


Til siden praktisk informasjon. >