Varsel om generalforsamling 2022

Generalforsamling i borettslaget avholdes 9. juni kl. 18.00. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 9. mai 2022.

Du kan sende forslag til saker på flere måter:

Alle forslag må være undertegnet med navn og leilighetsnummer.

Formell innkalling og sakspapirer sendes ut senere.

Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. På ordinær generalforsamling behandles blant annet årsregnskap og årsberetning. I tillegg behandles saker som styret finner nødvendig eller som andelseierne har sendt inn.

På generalforsamlingen velger også deltakerne et styre som skal ha ansvaret for den daglige driften av borettslaget. Styret tar alle beslutninger i den daglige driften og skal ivareta andelseiernes interesser.