Vedlikehold sommer og høst 2021

I løpet av sensommeren og høsten er det planlagt en rekke små og store oppgaver knyttet til reparasjoner og vedlikehold.

Maling av betongsøyler

Det er planlagt maling av betongsøylene som står ute, i løpet av høsten. Det er Schwenke som utfører jobben.

Bytte tak

I løpet av høsten skal det legges nytt tak på blokka. Det er Tromsø Takmontering som har fått oppdraget.

Ventilasjon siloer

Det har ikke vært ventilasjon i de ytre siloene og dette har gått hardt utover vinduene i siloene og gulvene. Det er nå boret hull og laget ventilasjon, og allerede er det merket stor forbedring.

Utvendige ståltrapper

Styret har vært i kontakt med et firma om utbedringer på de utvendige ståltrappene som ikke var festet i bakken. Etter besiktigelse ble dette utført i uke 27. Trappen er nå boltet fast både til betong og jord. Vi håper denne løsningen fungerer og reduserer støyen. Vi ser også på en løsning med gummimatter med varme, og det er mulig vi tester dette fra grunnplan 5 til 7, på trappen mot fotballbanene i høst/vinter. Vi venter på mer informasjon.

Ytterdører

Styret har besluttet at vi avventer pussing/maling av ytterdørene, og heller vurderer hvorvidt disse skal byttes ut. Noen dører er i svært dårlig forfatning og vi vil sjekke litt nærmere rundt dette.