Ekstraordinær generalforsamling

Alle andelseiere har fått innkalling til ekstraordinær generalforsamling i postkassen. Møtet avholdes på Fagereng skole, torsdag 25. november kl. 18.00.


Vi legger vekt på å gjennomføre møtet i trygge former og omgivelser i henhold til retningslinjene for smittevern fra myndighetene.

Saksliste

 1. Konstituering
  • Status fremmøtte
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av protokollunderskriver
  • Valg av tellekorps
  • Godkjenning av dagsorden
 2. Bytte av revisor
  Som følge av bytte av forretningsfører til Boligbyggelaget Nord (Bonord), ønsker styret at borettslaget også bytter revisor. Bonord har avtale med Ernst & Young (EY), som gir borettslaget en stor besparelse.

  Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å bytte revisor til Ernst & Young.

 3. Interne rutiner for valgkomiteen

  Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar interne retningslinjer for fremtidige valgkomiteer. Styret sørger for at valgkomiteens medlemmer har en utgave av retningslinjene.

Ofte stilte spørsmål


Medlemsmøte

I fortsettelsen av den ekstraordinære generalforsamlingen inviteres det til medlemsmøte. Innkalling og saksliste kommer om kort tid.

Trenger du skyss eller bistand?

Trenger du skyss eller bistand for å komme deg til møtet? Ta gjerne kontakt med en av oss i styret.

Vel møtt!