Parkering

Alle leilighetene har egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det er lagt strøm til alle parkeringsplassene slik at det kan kobles til lader for elbil eller ladbar hybridbil. Montering av lader ordnes av den enkelte andelseier. Her kan du lese mer om lading av elbil.

Det er utendørs gratis gjesteparkering. Det er ikke lagt til rette for at besøkende kan lade elbil.

Følg anviste parkeringsplasser

Det er egen skiltet parkeringsplass for hjemmetjenesten på oversiden av blokka. Denne parkeringsplassen skal ikke benyttes av beboere eller besøkende.


Vi ber alle om å følge anviste parkeringsplasser og ikke parkere rundt blokka. Hvis du har behov for korttidsparkering for av- og pålessing, husk å alltid parkere slik at du ikke er til hinder for utrykningskjøretøy.

Se også punkt 12. i Husordensreglene som omhandler parkering og bruk av motorkjøretøy.


Til siden praktisk informasjon. >