Lading av elbil og ladbar hybridbil

Firmaet JM Hansen har lagt opp strøm til alle parkeringsplassene i garasjen, slik at det kan kobles til lader for elbil eller ladbar hybridbil. Det er opp til hver enkelt andelshaver å velge leverandør for å sette opp egen batterilader. Den enkelte andelshaver må selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen de bruker.

Du må ikke bruke vanlige stikkontakter for å lade elbil. Dette fordi det elektriske systemet ikke er dimensjonert for slik lading, og dermed kan det oppstå kortslutninger og brann i annet tilkoblet utstyr.


Til siden praktisk informasjon. >