Fremleie

Du eller medlem av husstanden må ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene før du kan leie den ut.

Styret må godkjenne

Du må søke borettslagets styre om tillatelse før du lar andre bruke boligen din. Du kan leie ut for inntil tre år om gangen. Ønsker du å leie ut over de tre årene må du søke styret på nytt. Det avgjørende for godkjenning av videre fremleie, er at andelseieren har tenkt å komme tilbake til leiligheten sin. Ta kontakt med styret ved ønske om bytte av leietaker innenfor godkjent periode.

Styret i borettslaget må til en hver tid vite hvem du leier ut til, og ha kontaktinformasjon til den som leier.

Borettslagslovens § 5-5 regulerer fremleie, eller bruksoverlating som loven kaller det.

Til siden praktisk informasjon. >