Forsikring

Bygningene er forsikret gjennom borettslaget. Bygningsforsikringen dekker ikke andelseiers innbo og løsøre. Andelseier må selv sørge for å forsikre eget innbo og løsøre. Andelseier har ansvar for å holde egen bolig, og arealer som hører til andelen i forsvarlig stand. Dette inkluderer balkong og boder.

Borettslaget har forsikring i Gjensidige Forsikring.

Melde skade

Skader på eiendom og bygningsmasse meldes inn til styret fortløpende.

Skadeforebygging

Som andelseier i borettslaget har du ansvar for å forebygge skader og å holde vedlike din andel, både innvendig i leiligheten og tilhørende utvendige arealer. Hva som faller inn under ditt ansvar å vedlikeholde er nedfelt i vedtektenes kapittel 5.

Les også tips til sikker hverdag på nettsiden til DSB.


Til siden praktisk informasjon.