Brannsikkerhet

Varsle

  • Hvis det brenner, ring 110.
  • Varsle andre.

Redde/evakuere

  • Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
  • Barn, eldre og bevegelseshemmede hjelpes ut.
  • Ved brann skal du bruke trapper, ikke heisen.

Slukke

  • Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Oppmøteplass

  • På parkeringsplassen.

Falsk alarm

Hvis alarmen utløses må du forsikre deg om at alarmen ikke er en reell brannvarsling, før du avstiller alarmen. Ved falsk alarm skal du:

  1. Gå til avstillingspanelet for brannalarm i kjelleren.
  2. Før alarmen avstilles må en være sikker på at alarmen ikke er en reell brannvarsling. Det fremkommer i displayet hvilken leilighet som har utløst alarmen. Sjekk med aktuell leilighet om det er en falsk alarm som er utløst.
  3. På avstillingspanelet trykkes Avstill → C111 → OK → Avstill

Brannslukkingsutstyr

Alle leiligheter har fått utdelt eget brannslukningsapparat. Dette bør snus om cirka hver tredje måned, for best mulig vedlikehold. Sørg for at alle i husstanden vet hvor apparatet er plassert, og hvordan det brukes.

I tillegg er det brannslukkingsapparat i alle etasjer i heishuset.


Til siden praktisk informasjon