Grønn gledes prosjekter

Mot østsiden av bygget ligger fotballbanen og eiendommen mellom denne og blokka vår er kommunal tomt. Den er i dag full av ugress som årlig frøer mer ugress. Gruppa har foreslått at vollen gradvis renses for ugress og at det for eksempel, blir plantet inn nordnorsk flora som i dag vokser i engmark. Det vil gi en vakker og langvarig blomstring, som det er lite stell med. De vil frø seg selv og komme tilbake med full kraft til neste sesong. Dette er et forholdsvis enkelt og billig prosjekt. Beboere kan selv ta med planter og frø og plassere ut. Arbeidet vil bestå i å luke ut ugresset. Dette kan gjøres over tid.

Nytt ballnett

Et motargument er at dette er kommunal mark og at skolebarna vil ødelegge området. De som bor på østsiden, har over mange år observert barna og ser hvordan dette fungerer. Skolen slutter i juni og da drar det flertallet fra området. De kommer tilbake i slutten av august. Akkurat denne perioden blomstrer den nordnorske floraen på sitt beste. I tillegg bygges det nå et nytt ballnett som antagelig vil hindre at barna må løpe ned vollen etter baller.

På anbefaling av gartneren fra Nygård Hagebruk, kan man beplante i kanten av dreneringen mot muren og man kan bruker sorter som henger ned over muren og har røtter som ikke påvirker dreneringen.

Gressplen og hekk på nordsiden

På byggets nordside har styret fått plantet gressplen som har tatt seg veldig godt. Den blir dessverre utsatt for skader fra brøyting, som må flikkes på årlig. Dette er en oppgave for gruppa.

Nordsiden har også store arealer for snødeponier. Disse bør merkes, sånn at dette blir regulert bedre. Under snødeponiet kan man sette hardføre vekster som klarer seg og som kommer frem i løpet av vår og sommer. For eksempel ulike typer løker eller rabarbra.

Det er nå, etter ønske fra de som bor på den siden, plantet en hekk, som på sikt vil skjerme for både innsyn, vær og vind. Vi håper dette blir bra. På nordsiden av hekken, er det ikke noe i veien for å sette et par rader med potet.


Til hovedsiden Grønn glede.